Foreign Languages Department

ERASMUS+ Learning and Internship Mobility Programme - Proficiency Exam

Dear Students, 

The Proficiency Exam for ERASMUS+ Learning and Internship Mobility Program will take place on Thursday, February 18, 2021 at 11:00. You can find the class lists and Zoom links in the attached file. 

Değerli Öğrenciler,

Erasmus+ Öğrenme ve Staj Hareketliliği Programı kapsamında düzenlenen Yeterlilik Sınavı 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11:00’de gerçekleşecektir. Sınıf listelerini ve Zoom linklerini aşağıdaki belgede bulabilirsiniz.